Prawo cywilne, jest to zespół norm mających za zadanie regulację stosunków majątkowych, oraz w niektórych przypadkach niemajątkowych, między równorzędnymi podmiotami prawa. Autonomiczność podmiotów, rozumiana z perspektywy stosunków cywilnoprawnych, zakłada potrzebę podporządkowania się jednego podmiotu, drugiemu. Relacje tego typu, powinny samodzielnie kształtować się między sobą.

Prawo cywilne rozumiane klasycznie, dzieli się na pięć gałęzi:
– część ogólna. Ta kategoria reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego,
– prawo rzeczowe. Jego głównym zadaniem jest regulacja prawnych form korzystania z takich form, jak zastaw, czy hipoteka,
– prawo spadkowe. Zajmuje się kwestią przejścia prawa i obowiązków majątkowych z osób zmarłych, na spadkobierców,
– prawo autorskie i wynalazcze. Ta odmiana prawa cywilnego, ma za zadanie ochronę twórczości artystycznej, naukowej, literackiej, jak i również patentów na wynalazki. Przedmiotem chronionym jest w tym przypadku każda płyta CD, książka, obraz, czyli dzieła utrwalone.
– prawo o zobowiązaniach. Obejmuje przede wszystkim wszelkiego typu zobowiązania, oraz należności wynikające z umów.

Poza powyższymi typami, prawo cywilne zawiera w sobie inne, lecz znacznie węższe odmiany, które to najczęściej spajają administracyjną oraz cywilnoprawną metodę regulacji. Powołując się na konkretne przykłady należałoby wymienić chociażby prawo wodne, oraz prawo górnicze.

Istnieją również inne dziedziny prawa, które stanowią bezpośredni wyłam z prawa cywilnego, pozostając jednak pod silnym jego wpływem. Reprezentacją tego typu zależności jest prawo pracy, prawo własności intelektualnej oraz prawo handlowe.

Podejmując kwestie etymologii pojęcia, prawo cywilne pochodzi od łacińskiego ius civile, czyli prawa obywatelskiego. Genezy tego typu organizacji prawnej, należy upatrywać już w starożytnym Rzymie, kiedy to funkcjonowało pod pojęciem prawa rzymskiego. W średniowieczu natomiast, prawo cywilne występowało pod postacią prawa świeckiego. Dopiero na wiek XVIII datowane są pierwsze kodyfikacje prawa cywilnego w poszczególnych państwach.

Prawo cywilne ma za zadanie chronić przede wszystkim dobra osobiste o charakterze niemajątkowym, wśród których należy wymienić: twórczość, zdrowie, nazwisko, czy chociażby wolność wyznania.

W Polsce, prawo cywilne jest prawem stanowionym, oraz skodyfikowanym. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się prawo cywilne, jest
kodeks karny, czyli ustawa, ustanowiona w dniu 23 kwietnia 1964 roku, a obowiązująca od 1 stycznia 1965.

Niesamowicie skuteczna kancelaria adwokacka Wrocław zaprasza wszystkich klientów potrzebujących porad prawnych w zakresie różnego rodzaju spraw.

Prawo cywilne oraz najlepsza kancelaria adwokacka